Aktualny akcjonariat:

Akcjonariusz Ilość akcji Udział w kapitale Ilość głosów Udział w głosach
Me & My Friends S.A. 600 000 44,94% 1 200 000 62,02%
T-Bull S.A. 340 000 25,47% 340 000 17,57%
Pretium Investments  sp. z o.o. SKA 100 000 7,49% 100 000 5,17%
Tech Invest Group S.A. 90 000 6,74% 90 000 4,65%
Pozostali 205 000 15,36% 205 000 10,59%
RAZEM 1 335 000 100,00% 1 935 000 100,00%